คุณสามารถปิด Bot ได้อย่างง่าย การตั้งค่าและเนื้อหาทั้งหมดของข้อความที่ติดตั้งไว้จะไม่สูญหาย

ในเพจ บริหารกรจัดการ harafunnel คลิก "การตั้งค่า" และคลิกถึง "ปิดใช้งาน Bot"

หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้งานากขึ้นเพื่อให้ harafunnel มีความสมบูรณ์ดีกว่านี้

ขอให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ

---

เข้าร่วมชุมชน harafunnel บน Facebook ในตอนนี้เพื่อรับการสนับสนุนและสนทนาเนื้อหาล่าสุดของ Harafunnel