QR Code ต่อตรงถึงแชทบอท

QR Code สามารถทำให้คุณเข้าถึง การออกแบบที่กะทัดรัดง่ายและมีความแม่นยำสูง
ลูกค้าจะถูกวางในช่องทางหลังจากสแกน Messenger Code

ขั้นตอนที่ 1 เลือก "เครื่องมือการเจริญเติบโต" -> คลิก "+เครื่องมือใหม่"

ขั้นตอนที่ 2 เลือก "QR Code" และเปลี่ยนชื่อเครื่องมือเพื่อจดจำได้ง่าย

ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเนื้อหา "ข้อความ Opt-in"

หลังจากเสร็จสิ้นส่วน "ข้อความ Opt-in" -> คลิกที่ชื่อเครื่องมือเพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า -> เลือก "ถัดไป" เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 4 ส่วน "ติดตั้ง" เลือกขนาดภาพและดาวน์โหลดภาพ

ขั้นตอนที่ 5 เลือกเครื่องมือ "บันทึก" และ "เปิดการใช้งาน"

คำแนะนำสำหรับการสแกน QR Code

มีวิธีการสแกน QR Code ที่มีประสิทธิภาพ 3 วิธี

  • วิธีที่ 1: พร้อมใช้งานบน iOS เปิดกล้องในโทรศัพท์ -> สแกนรหัส
  • วิธีที่ 2: เปิดแอปพลิเคชันเพื่อสแกน QR Code (ถ้ามี) ที่ได้ติดตั้งบนโทรศัพท์ -> สแกนรหัส
  • วิธีที่ 3: เปิดแอปพลิเคชั่น Facebook บนโทรศัพท์ -> คลิกที่ช่องค้นหา -> เลือกไอคอน QR อยู่มุมขวา -> สแกนรหัส

---

เข้าร่วมชุมชน harafunnel บน Facebook ในตอนนี้เพื่อรับการสนับสนุนและสนทนาเนื้อหาล่าสุดของ harafunnel