Product Updates

อัปเดตคุณสมบัติใหม่ๆของโปรดักส์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

  • อัปเดต 13/06/2019: คุณสมบัติ
    นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นต้องใช้เมื่อที่ subcribers คลิกที่ปุ่มใดๆจะได้รับเนื้อหาข้อความที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับการตั้งค่า เมื่อสร้างหรือแก้ไข ปุ่ม/ปุ่มตอบกลับอย่างด่วน คุณจะเห็น "+ เงื่อนไขใหม่" ในส่วน "เมื่อกด"แค่เพิ่มเงื่อนไขการกรอง 1 รายการ กดปุ่มขั้นตอนต่อไปสำหรับลูกค้าที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสมกับเงื่อนไขนั้นตัวอย่าง เช่น คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขตัวกรองเป็นแท็ก "สนใจโปรโมชั่น"หากลูกค้ารายใดมีแท็ก "สนใจโปรโมชั่น" - แสดงว่าเงื่อนไขที่ถูกต้อง เราจะส่งข้อความต่อไปนี้ให้กับพวกเขาและสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ติดแท็กด้วย "สนใจโปรโมชั่น" แสดงว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขอีกตัวอย่างหนึ่ง สมมติว่าคุณมีหลายๆ สคริปต์การดูแล สำหรับ subcribers ที่ถูกแนบสคริปต์ 1 คุณจะส่งเนื้อหาข้อความของสคริปต์การดูแล 1 ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ให้พวกเขา ส่วนสำหรับ subcrbers ที่เหลือซึ่งไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขตัวกรอง คุณจะส่งสคริปต์การดูแล 2 ไปยังพวกเขาคุณสามารถเลือกเงื่อนไขหลายอย่าง เช่น กรอง subcribers...
    อ่านเพิ่มเติม
  • อัปเดต 14/02/2019: เพิ่มรหัสโทรศัพท์ที่แตกต่างกันไปยังปุ่มโทร
    ในการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 14/02/2019 harafunnel ได้ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติใหม่ของรหัสโทรศัพท์ดังต่อไปนี้1. หมายเลขโทรศัพท์รหัสโทรศัพท์ที่ไทย: เลือก (+)หลังจากเครื่องหมาย (+) คุณสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบ 0 = 66ตัวอย่าง: 08 = 668 หรือ 094 = 66942. หมายเลขสายด่วนขึ้นอยู่กับจำนวนรหัสสายด่วน เลือก (1+) ถึง (9+)ต่อไปนี้จะเป็นของตัวเลขตัวอย่าง: 1900898989 = 1 + 900898989
    อ่านเพิ่มเติม