ตั้งค่า Facebook Ads ที่เรียบง่ายสุดๆ

Marketing - Ads Manager เป็นคุณลักษณะการตลาดแบบรวมของ Harfunnel กับโฆษณาใน Facebook เมื่อใช้คุณสมบัตินี้คุณสามารถสร้างแคมเปญโฆษณา Facebook ได้จากหน้าแอดมินของ Harafunnel ด้วยเนื้อหาและกลุ่มลูกค้าที่ปรับให้เหมาะสมบนรากฐานของ Harafunnel

ข้อดีของการตั้งค่าโฆษณาบนรากฐานของ Harafunnel คือโฆษณาที่คุณสร้างจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงกับเป้าหมายที่คุณต้องการด้วยการตั้งค่าความแม่นยำ 5 เท่าบน Facebook ด้วยค่าใช้จ่ายเท่ากัน

ขั้นแรกไปที่การตลาดและคลิกตัวจัดการโฆษณา

หน้าจอจะแสดงโฆษณา 2 ประเภทให้คุณเลือก

1. Click to Messenger - คลิกไปยัง Messenger

โฆษณาจะปรากฏบน Newfeeds Facebook, Instagram หรือ Messenger ของกลุ่มลูกค้าที่คุณตั้งค่าไว้ คุณสามารถตั้งค่า (1) เนื้อหาของโฆษณาและ (2) เนื้อหาของข้อความ (ข้อความ opt-in) เมื่อลูกค้าคลิกที่โฆษณา


2. Sponsored Message - ข้อความผู้สนับสนุน

สร้างข้อความโฆษณาและส่งโดยตรงไปถึงกล่องจดหมายของกลุ่มลูกค้าที่คุณเลือก หลังจากตั้งค่า โฆษณานี้จะส่งข้อความโดยตรงไป Messenger ของลูกค้า ข้อความนั้นจะมีบรรทัด Sponsored ด้านบน

ตอนที่ 1 ตั้งค่าโฆษณา "คลิกไปยัง Messenger"

หลังจากคลิก "สร้างโฆษณา" pop-up ต้องการป้อนชื่อแคมเปญจะปรากฏขึ้น ใส่ชื่อและกด "ต่อไป"

ขั้นตอนที่ 1 เลือกกลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้ามี 4 ประเภทที่คุณสามารถเลือกได้

ผู้คนใหม่: กลุ่มลูกค้าใหม่จะคล้ายกับกลุ่มลูกค้าของคุณที่มีอยู่บน harafunnel

หมายเหตุ: กลุ่มนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อแฟนเพจมีสมาชิกมากกว่า 10,000 ราย (ลูกค้าที่ลงทะเบียน) จากนั้นคุณสามรถกำหนดเป้าหมายได้ อย่างเช่นกำหนด อายุ เพศ ตำแหน่ง หรือคุณลักษณะอื่นๆ

ลูกค้า Harafunnel: กลุ่มของลูกค้าที่ถูกจัดกลุ่มแล้วที่มีอยู่ใน Harafunnel นั่นก็คือไฟล์ที่คุณได้สร้างตัวกรองขึ้นมาสำหรับลูกค้าชุดนี้ (ตามเพศ หรือการสร้างแท็ก) และคุณยังสามารถเลือกไฟล์ Lookalike Audience นั่นคือไฟล์ใหม่ที่คล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าปัจจุบัน: กลุ่มลูกค้าที่มีอยู่เดิมของคุณหากคุณมีไฟล์ลูกค้านี้ รายการ (ไฟล์) จะปรากฏขึ้น นอกจากนี้คุณสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันถ้าคุณต้องการ (โดยที่ Facebook จะเป็นผู้กรองกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันดังกล่าว)

การถูกใจเพจ: กลุ่มลูกค้าที่ถูกใจเพจของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก Lookalike Audience ถ้าคุณต้องการเพื่อให้เฟสบุ๊คเป็นผู้กรองกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับแคมเปญโฆษณา

ขั้นตอนที่ 3 สร้างเนื้อหาโฆษณา

นี่คือสิ่งที่ลูกค้าของคุณจะเห็นเป็นอันดับแรก ตั้งค่าข้อความของคุณและเลือกภาพที่มี ชื่อ ข้อความและคำอธิบายรายละเอียดเพื่อประกอบการโฆษณาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและคลิกไปที่โฆษณาของคุณ

ขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่าข้อความ Opt-in

นี่คือข้อความที่ลูกค้าจะได้รับหลังจากคลิกที่โฆษณาของคุณ ควรเน้นการออกแบบเนื้อหานี้ให้ดีเพราะนี่จะเป็นไฮไลต์สุดท้ายและสำคัญที่สุดสำหรับแคมเปญโฆษณาของคุณ

ขั้นตอนที่ 5 คลิกบันทึกเพื่อบันทึกแคมเปญโฆษณาใหม่ที่สร้างขึ้นหรือเผยแพร่เพื่อเรียกใช้แคมเปญทันทีหลังจากตั้งค่า

ส่วนที่ 2 การตั้งค่าโฆษณา "Sponsored Message"

วิธีการตั้งค่านั้นคล้ายกับโฆษณา "Click to Messenger" แต่ด้วย "Sponsored Message" คุณสามารถเลือกได้เพียงกลุ่มลูกค้า Harafunnel เท่านั้น

หลังจากนั้นให้คุณตั้งเงื่อนไขเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้า ต่อแคมเปญโฆษณานี้: ตัวกรองที่ใช้คัดกลุ่มลูกค้า ได้แก่ - อายุ - เพศ - ที่ตั้ง – รายละเอียดอื่น - งบประมาณ - ค่าใช้จ่ายที่คาดหวังสำหรับแคมเปญ

เมื่อตั้งค่าเนื้อหาสำหรับข้อความส่งเสริมการขายที่คุณต้องการส่งถึงลูกค้าแล้ว จากนั้นคลิกบันทึกหรือเผยแพร่ทันที
ขอให้คุณใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

---

เข้าร่วมชุมชน harafunnel บน Facebook ในตอนนี้เพื่อรับการสนับสนุนและสนทนาเนื้อหาล่าสุดของ harafunnel